Säg ordet ”måste” och de flesta människor ryggar automatiskt. För så fort någon viftar med pekpinnen gör vi ofta precis tvärtom. Att få till en förändring måste därför vara grundat i en vilja – din vilja – inte ett tvång.